Kretsens årsmøte UTSATT

29 januar, 2021 av Hanne Kristine Lybekk
På grunn av smittesituasjonen i samfunnet blir det vanskelig å gjennomføre årsmøtet i februar som vi hadde tenkt, Årsmøtet er utsatt til tredje helg i mars.
Formell innkalling vil bli sendt ut seinere.